Tallinna ühistransporditeenuse
Tallinna Transport disainijuhtimine,
visuaalne identiteet ja infograafika


Tellija: Tallinna Transpordiamet
Tööperiood: 2011 - …


Projekti eesmärgiks oli Tallinna ühistransporditeenuse Tallinna Transport visuaalne ühtsus kasutaja jaoks: et tal oleks mugav linna ühistransporti üles leida, selles orienteeruda ning selle infokandjaid teiste teenusepakkujate omadest eristada.

Meie missioon disaineritena oli lühikese aja (~2 aastat) ning olemasolevate piiratud võimalustega muuta Tallinna ühistranspordi teenuse kasutajakogemust, kuvandit ja kommunikatsiooni sellisel määral, et see astuks olulise sammu suunas, mille kallal suured linnad (London, Zürich, Stockholm) on juba aastakümneid vaeva näinud. 

Ressursside piiratuse tõttu pidime töötama olemasoleva infrastruktuuri ning tootelahendustega — meie lahendused said olla valdavalt graafilised. Tegelesime põhiliselt süstematiseerimise, ühtlustamise, infomüra vähendamise ning standardiseerimisega, eesmärgiks luua kasutajasõbralikum ja ligipääsetavam teenusekeskkond.

Töötasime selle kallal, et ühistranspordi viidad, sildid, kleebised, trükised, sõiduplaanid, kaardid jms oleksid kasutaja jaoks:

     loetavamad - suuremad tekstid, loetavam kirjatüüp, läbimõeldud rõhuasetused;

     loogilisemad - sama info leitav alati samast kohast, info edastatud teenuse tarbimisprotsessi silmas pidades, infokandjate formaadid ja infopaigutused ühtlustatud;

     esteetilisemad - identiteedijuhendi loomine, nõuded trükikvaliteedile, disaineri rolli suurenemine Tallinna Transpordi teenuse töös.

Disaini jätkusuutlikkuse tagamiseks koostasime mahuka disainistandardi, mis määras ära edaspidised suunad Tallinna Transpordi info edastamisel ja infokandjate kujundamisel. Selle järgi on lihtne nii tellijal kui tulevikus erinevatel Tallinna Transpordi koostööpartneritel tagada teenuse kommunikatsiooni ning selle visuaali ühtsus ja terviklikkus.

Mõned näited projekti tulemustest:

- Sõiduplaanil (peatuses) on suuremad ja loetavamad numbrid ning uuendusena mugav peatustepõhine marsruudiskeem. (Varasemalt oli marsruut edastatud tänavate järgi, muutes orienteerumise nii kohalikele kui külalistele keeruliseks.)

- Peatustes on uue kujundusega infotahvel. Möödujatele on kaugelt loetav peatuse nimi, linnas orienteerujaid aitab vähendatud infomüra, loogilise värvikoodi ja mugava asukohatähistusega transpordikaart ning sõitjatele on edastatud kompaktsel kujul seni laiali paiknenud piletiinfo.

- Kasutusel on spetsiaalselt Tallinna Transpordile loodud piktogrammide komplekt, mis dubleerib tekstilist teavet, aitab teavitada keele- ning tajubarjääriga kasutajaid ning ilmestab tavakasutaja jaoks viitadel/trükistel kirjeldatut.

- Muutusid kasutaja ja teenuse vahelise kommunikatsiooni põhimõtted. Vähendasime kantseliidi kasutamist ning kaudseid pöördumisi. Info ja soovitused edastatakse nüüd viisakas, selges ja sõbralikus vormis, lähtudes kasutaja paiknemisest teenuse protsessis.

 

Töö võitis auhinna European Design Management Award 2012:
3822012332Dhtc.jpg

Facebook Twitter Pinterest Flickr LinkedIn share